ค้นพบ “Yezo virus” ได้อย่างไร

MEDICAL Internal Medicine : Infectious diseases

05/10/2021

Medical Tribune

กลุ่มวิจัยของ Keita Matsuno อาจารย์จาก International Institute for Zoonosis Control, Hokkaido University และคณะประกาศใน Nat Commun (2021; 12: 5539) ว่า ค้นพบเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่มีเห็บเป็นพาหะและตั้งชื่อว่า Yezo virus จัดอยู่ในตระกูล novel nairovirus โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อในฮอกไกโดแล้ว 7 คน และเนื่องจากมีการตรวจพบ virus antibody ในสัตว์ป่าจึงเชื่อว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวได้กระจายอยู่ในฮอกไกโดแล้ว

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us