โรคตาเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม

MEDICAL Neurology

05/10/2021

Medical Tribune

จากการวิเคราะห์ข้อมูล UK Biobank เผยให้เห็นว่าโรคตา เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (age-related macular degeneration; AMD) ต้อกระจก และโรคตาที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน (diabetes-related eye disease; DRED) จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม (dementia) โดยรวม ซึ่ง Xianwen Shang จาก Guangdong Provincial People's Hospital ประเทศจีน และคณะได้รายงานผลลัพธ์ของการศึกษานี้ในวารสาร British Journal of Ophthalmology (ฉบับออนไลน์, 13 กันยายน ค.ศ. 2021) อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่าโรคต้อหินไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม

Related News

ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหลังจากได้รับ ARB

มีรายงานระบุว่าการให้ยา angiotensin receptor blockers (ARBs) แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (dementia) ด้วยเหตุนี้ Chi...

31/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

ปัจจัยเสี่ยง 7 อย่างที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นโรคสมองเสื่อม

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม แต่มีการศึกษาพบว่า การลดปัจจัยเสี่ยง เช่น ปรับไลฟ์สไตล์และลดระดับน้ำตาลในเลือดอาจช่วยลดความเสี...

25/10/2021

MEDICAL Internal Medicine

การมีทางเท้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมลดลงครึ่งหนึ่ง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการสร้างทางเท้าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวจะมีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอาย...

24/03/2021

MEDICAL Internal Medicine

ความพยายามในการสร้างดัชนีเพื่อวัดสุขภาพจิตด้วย AI

ปัจจุบันการวัดระดับสุขภาพจิตยังคงเป็นเรื่องยาก จึงเกิดการทดสอบเพื่อสร้างดัชนี surrogate index จาก machine learning ที่สร้างจากข้อมูลประชากรขนาดใหญ่ โด...

05/11/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us