ผู้ป่วยในที่ตรวจโดยแพทย์ part-time มีอัตราการเสียชีวิตสูง

MEDICAL

04/10/2021

Medical Tribune

Hirotaka Kato จาก Graduate School of Health Management, Keio University และ Yusuke Tsugawa รองศาสตราจารย์จาก University of California, Los Angeles ร่วมกับคณะวิจัยจาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเผยแพร่ผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์โดยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยสูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินมีแนวโน้มของอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นเมื่อได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีวันทำงานน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาโดยแพทย์ที่มีวันทำงานมากกว่า จากนั้นได้รายงานรายละเอียดของการศึกษาลงในวารสาร JAMA Internal Medicine (ฉบับออนไลน์, 13 กันยายน ค.ศ. 2021) พร้อมทั้งระบุเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับแพทย์ part-time เพื่อป้องกันไม่ให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงกว่าปกติ”

Related News

ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout) ของแพทย์แต่ละเชื้อชาติแตกต่างกันอย่างไร

แม้จะมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับแพทย์ที่เข้าสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome) แต่ก็มีการศึกษาเพียงไม่กี่งานเท่านั้นที่ตรวจสอบความแตกต่างทางเชื้อ...

25/08/2020

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us