ตรวจโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยพยาธิตัวกลม

MEDICAL Oncology

01/10/2021

Medical Tribune

เป็นที่ทราบกันดีว่าพยาธิตัวกลม (nematode) ไวต่อกลิ่นมาก เมื่อรับรู้กลิ่นเฉพาะของมะเร็งในปัสสาวะมนุษย์ ก็จะแสดงพฤติกรรมดึงดูดด้วยการย้ายไปบริเวณนั้น ส่วนปัสสาวะของคนสุขภาพดีจะแสดงพฤติกรรมหลีกหนีหรือแทกซิส (taxis) กลุ่มวิจัยของ Ayumi Asai และคณะจาก Center of Medical Innovation and Translational Research, Graduate School of Medicine, Osaka University พบว่า nematode มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนที่ตรวจพบได้ยากในระยะเริ่มต้นจากการศึกษาแบบ multicenter study จากนั้นรายงานผลลงใน Oncotarget (2021; 12: 1687- 1696)

Related News

ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการออกกำลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายไม่เพียงพอ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ต่างเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่นนั้นแล้วความเสี่ยงจากการทำพฤ...

16/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

วัคซีน Moderna มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งฉีดวัค...

02/12/2021

MEDICAL COVID-19

การป้องกันความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระหว่างการผ่าตัดต้อกระจกด้วยดนตรี

ความวิตกกังวลและความเครียดจะกระตุ้น sympathetic nervous system ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น (Cogn Behav Ther 2006; 35: 216-225) ใ...

07/09/2021

MEDICAL Ophthalmology

การแข่งขันของ “วิธีการรักษามะเร็งลำดับที่ 5” จะเข้มข้นขึ้นหรือไม่

การรักษาด้วยเทคนิคโบรอนจับนิวตรอน (boron neutron capture therapy; BNCT) คือ การรักษาที่คาดว่าจะเป็น “วิธีการรักษามะเร็งลำดับที่ 5” นอกเหนือจาก photoim...

02/03/2021

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us