[Good Doctors] อัตราการฆ่าตัวตายที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ COVID-19

MLT ORIGINAL Good Doctors

04/10/2021

แพทย์หญิงปรานี ปวีณชนา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมนารมย์

การเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายยังเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ WHO (The World Health Organization) ให้ความสำคัญ ผู้เสียชีวิตทุก 100 คนมี 1 คนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย กลุ่มคนอายุ 15 - 29 ปีที่เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตายติดอันดับ 1 ใน 4 ยิ่งในเวลาที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นตั้งแต่ไข้หวัดสเปนปี ค.ศ. 1918 และการระบาดของโรค SARS ปี ค.ศ. 2002 - 2004 พบว่าประชากรบางกลุ่มมีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ vulnerability เช่นเดียวกับในสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ชีวิตและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป เช่น social distancing ที่ลดการแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบหลายอย่าง ทำให้เกิดความเครียด นำไปสู่การเจ็บป่วยทางจิตใจและการพยายามฆ่าตัวตาย

Related News

[Rx Sharing] ทำความรู้จักยาฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir)

favipiravir เป็นยาต้านไวรัส ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยใช้แบบเดี่ยว หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจะใช้ยาสเตียรอยด์ร่วม เช่น...

18/08/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

[Rx Sharing] กระชายต้านโควิดได้จริงไหม

คนไทยนิยมใช้สมุนไพรเป็นทุนเดิมในวัฒนธรรมการกินอยู่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระแสการใช้สมุนไพรของคนไทยยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง สมุนไพรตั...

21/07/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

MLT ORIGINAL คืออะไร

คอนเท้นต์คุณภาพจาก Medical Leaders Thailand ที่จะรวบรวมเนื้อหาสาระทางการแพทย์ และบทสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย...

17/07/2020

MLT ORIGINAL Others

[Good Doctors] บทบาทของยาเมลาโทนิน ในการรักษาโรคในปัจจุบัน

ทำความรู้จักกับฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) : ฮอร์โมนแห่งการนอนหลับและนาฬิกาชีวิต...

23/02/2021

MLT ORIGINAL Good Doctors

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us