วัคซีน Moderna ให้ผลเป็นเลิศในการป้องกัน COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง

MEDICAL COVID-19

30/09/2021

Medical Tribune

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการนําเสนอรายงาน Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) (ฉบับออนไลน์ 17 กันยายน 2021) ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) เกี่ยวกับความแตกต่างของประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ของวัคซีนทั้ง 3 ชนิดที่ได้รับการอนุมัติในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Moderna, Pfizer และ Johnson & Johnson (J&J) โดยเนื้อหาในรายงานนี้ระบุว่า จากการตรวจสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) พบว่า วัคซีน Moderna มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 93% รองลงมาคือวัคซีน Pfizer ที่ 88% และวัคซีน J&J ที่ 71% ซึ่งจากการตรวจสอบทำให้พบว่า วัคซีน Moderna มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us