พบวัคซีนไฟเซอร์ คงประสิทธิภาพหลังฉีดครบโดส 6 เดือนได้ถึง 91%

MEDICAL COVID-19

29/09/2021

Medical Tribune

แม้ว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ของ Pfizer (BNT162b2) ในกรณีฉุกเฉินเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว (2020) แต่การอนุมัติดังกล่าวเป็นการตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปหลังฉีดครบ 2 เข็มไปแล้ว 2 เดือนเท่านั้น ดังนั้น Stephen J. Thomas และคณะจาก State University of New York Upstate Medical University ในสหรัฐอเมริกาจึงทำการประเมินถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยหลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว 6 เดือน โดยครั้งนี้ได้รวมข้อมูลประชากรอายุ 12 - 15 ปีเข้าไปด้วย จากการตรวจสอบพบว่าแม้จะผ่านไปแล้ว 6 เดือนหลังจากการฉีดวัคซีน ด้านความปลอดภัยยังคงมีผลต่อเนื่อง และด้านประสิทธิภาพที่แม้จะค่อย ๆ ลดลงแต่ก็ยังสูงถึง 91.3% โดยผลลัพธ์ของการศึกษาได้รับการรายงานลงในวารสาร N Engl J Med (ฉบับออนไลน์ 15 กันยายน 2021)

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us