การตรวจคัดกรองโรคต้อหินด้วย AI ความไวสูง

MEDICAL Medtech

29/09/2021

Medical Tribune

ต้อหินคือโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นและตาบอด โดยคาดว่าจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 76 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 เป็น 111.8 ล้านคนในปี ค.ศ. 2040 ตามอายุที่เพิ่มขึ้นของประชากร เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบภาพจอประสาทตาแบบแมนนวลนั้นใช้เวลานานและต้องอาศัยการประเมินตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ เทคนิค AI จึงเป็นวิธีที่ได้รับการคาดหวังสูง

Related News

FDA อนุมัติยาหยอดตาแก้ภาวะสายตายาวตามวัย

ภาวะสายตายาวตามวัย (presbyopia) เป็นโรคตาแบบลุกลาม ส่วนใหญ่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่หลังอายุประมาณ 40 ปี ต้องใช้ชีวิตที่เหลือกับแว่นสายตายาว ในช...

23/11/2021

MEDICAL Ophthalmology

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

แอปพลิเคชันแรกที่ผ่านการอนุมัติเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท CureApp, Inc. ได้ประกาศเกี่ยวกับ “CureApp SC nicotine addiction treatment app & CO checker” (CureApp SC) ซึ่งเป...

31/08/2020

MEDICAL Medtech

University of Kansas - แนะนำหลักสูตร AI เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ด้าน osteopathy

คำว่า “osteopathy” เริ่มได้ยินมากขึ้นในญี่ปุ่น และอาจเข้าใจได้ในความหมายและบริบทที่คล้ายกับ seikotsu (การนวดกระดูก) และ seitai (การจัดกระดูก) ของญี่ปุ...

16/06/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us