การฉีด booster dose ลดอัตราการติดเชื้อ SARS-CoV-2 เหลือ 1 ใน 10

MEDICAL COVID-19

27/09/2021

Medical Tribune

ประเทศอิสราเอลนำเสนอหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เข็มที่ 3 (booster dose) Yinon M. Bar-On จาก Weizmann Institute of Science และคณะจากประเทศอิสราเอลศึกษาประสิทธิภาพของการฉีด booster dose ด้วยวัคซีน messenger RNA (mRNA) ของ Pfizer (Tozinameran) โดยใช้ Real-World Data จากประชากรมากกว่า 1.13 ล้านคน จากนั้นรายงานลงในวารสาร The New England Journal of Medicine (ฉบับออนไลน์, 15 กันยายน ค.ศ. 2021) พบว่าอัตราการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ลดลงเหลือประมาณ 1 ใน 10 ของการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us