การติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว

MEDICAL COVID-19

24/09/2021

Medical Tribune

จำนวนผู้ติดเชื้อหลังจากได้รับวัคซีน (breakthrough infection) เพิ่มขึ้นในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เนื่องจากประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อลดลงเมื่อเวลาผ่านไป Jocelyn Keehner และคณะจาก UC San Diego Health (UCSDH) ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพของ University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน SARS-CoV-2 ชนิด mRNA ว่าป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ของ UCSDH หรือไม่ จากนั้นรายงานผลลงใน The New England Journal of Medicine (ฉบับออนไลน์, 1 กันยายน ค.ศ. 2021) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าประสิทธิผลของการป้องกันการติดเชื้อหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สองไปแล้ว 6 - 8 เดือน

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us