[Rx Sharing] กระท่อม: ข้อมูลพื้นฐาน การออกฤทธิ์และพิษวิทยาเบื้องต้น

MLT ORIGINAL Rx Sharing

22/09/2021

อ. ภก.พิชัย ชัยชนะชัยชาญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประเทศไทยเริ่มมีผลบังคับใช้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ทำให้ประชาชนทั่วไปปลูก มีไว้ครอบครอง และซื้อ/ขาย หรือนำมาบริโภคได้อย่างเสรี ตามนโยบายรัฐบาลต้องการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ส่งขายเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย แต่ยังคงมีข้อห้ามในการนำพืชกระท่อม ไปผสมกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ เช่น 4 x 100 ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และหลังจากนี้จะออก พ.ร.บ. พืชกระท่อม มีบทบัญญัติเพิ่มเติม 39 มาตรา ในการกำกับดูแล อาทิ ห้ามขายให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นเยาวชน รวมถึงสตรีมีครรภ์ และกำหนดสถานที่ห้ามขายในสถานศึกษา และวัด ส่วนธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าพืชกระท่อม จะต้องขออนุญาต ป.ป.ส. และการทำผลิตภัณฑ์ ต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น จากการประกาศดังกล่าวอาจส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องพบเจอผู้ป่วยที่อาจได้รับพิษจากกระท่อม ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ สาระสำคัญ การออกฤทธิ์ ไปจนถึงพิษวิทยาและการดูแลรักษาเบื้องต้น

Related News

[Rx Sharing] ทำความรู้จักยาฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir)

favipiravir เป็นยาต้านไวรัส ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยใช้แบบเดี่ยว หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจะใช้ยาสเตียรอยด์ร่วม เช่น...

18/08/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

[Rx Sharing] กระชายต้านโควิดได้จริงไหม

คนไทยนิยมใช้สมุนไพรเป็นทุนเดิมในวัฒนธรรมการกินอยู่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระแสการใช้สมุนไพรของคนไทยยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง สมุนไพรตั...

21/07/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

MLT ORIGINAL คืออะไร

คอนเท้นต์คุณภาพจาก Medical Leaders Thailand ที่จะรวบรวมเนื้อหาสาระทางการแพทย์ และบทสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย...

17/07/2020

MLT ORIGINAL Others

[Rx Sharing] การใช้ยา antihistamines ในผู้ป่วย allergic rhinitis

allergic rhinitis หรือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ คือ โรคมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดที่มีอาการแสดงทางจมูก เกิดจากได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไป ...

09/06/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us