การผ่าตัดโรคลมชักในทารกมีผลเชิงบวกต่อพัฒนาการและควบคุมอาการชัก

MEDICAL Pediatrics : Pediatric surgery

14/09/2021

Medical Tribune

เป็นที่ทราบกันดีว่าการผ่าตัดโรคลมชักในเด็กมีประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิภาพของการผ่าตัดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในวัยทารกยังไม่เป็นที่แน่ชัด ดังนั้นกลุ่มวิจัยนำโดย Masaki Iwasaki ผู้อำนวยการ Department of Neurosurgery, The National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP) และ Eiji Nakagawa ผู้อำนวยการ epilepsy center โรงพยาบาลเดียวกัน จึงได้ประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในทารกอายุต่ำกว่า 3 ปี และรายงานใน JNS (ฉบับออนไลน์, 13 สิงหาคม ค.ศ. 2021) ว่าหลังจากผ่าตัดไปแล้ว 5 ปีอาการชักในเด็กประมาณ 60% หายไปอย่างสมบูรณ์ และปริมาณการใช้ยากันชักตามจำเป็นก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทางกลุ่มวิจัยกล่าวว่า “การผ่าตัดในเด็กทารกอายุ 3-4 เดือนค่อนข้างปลอดภัย และประโยชน์ของการผ่าตัดมีมาก” เนื่องจากพบผลกระทบของภาวะแทรกซ้อน เช่น hydrocephalus เพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังพบผลเชิงบวกต่อพัฒนาการอีกด้วย

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us