1 ปีหลังติด COVID-19 ผู้ป่วย 50% มีอาการหลงเหลือจากโรค ผู้ป่วย 30% หายใจลำบาก

MEDICAL COVID-19

10/09/2021

Medical Tribune

แม้ปัจจุบันจะมีรายงานเกี่ยวกับอาการหลงเหลือ (consequences) จากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) หลังจากรักษาหายแล้วก็ตาม แต่มีคำถามอยู่ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดหลังจาก 1 ปีจะเป็นอย่างไร Lixue Huang และคณะจาก Capital Medical University ประเทศจีน ตรวจสอบผลลัพธ์ในเดือนที่ 12 หลังจากเริ่มมีอาการของโรค COVID-19 ในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่มากกว่า 1,200 คนที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเมื่องอู่ฮั่น ประเทศจีน และออกจากโรงพยาบาลแล้ว จากผลการศึกษาพบว่าอาการหลงเหลือส่วนใหญ่หายไปหลังจากผ่านไป 12 เดือน แต่กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งแจ้งว่ายังคงมีอาการหลงเหลืออยู่บ้าง และ 30% ยังคงเหลืออาการหายใจลำบาก ผลการศึกษาได้รับการเผยแพร่ลงในวารสาร Lancet (2021; 398: 747-758)

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us