ปฏิวัตินวัตกรรมวินิจฉัย cardiac image ด้วย “Multi-View 3-D Fusion Echocardiography”

MEDICAL Medtech

08/09/2021

Medical AI Times.

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในการทำ echocardiography ทำให้ถ่ายภาพและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบสามมิติได้ แต่มีจุดอ่อนที่ชัดเจน เช่น ผู้ป่วยต้องกลั้นหายใจเป็นเวลานาน ทีมวิจัยของ University of Alberta ประเทศแคนาดา จึงศึกษาเพื่อสร้างภาพอัลตราซาวนด์สามมิติที่มีความแม่นยำ โดยใช้การจัดและหลอมรวมภาพด้วยอัลกอริทึมเฉพาะทางในขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้าสั้น ๆ หลายครั้ง

Related News


ผู้ป่วยเด็กอายุ 0 - 3 ปีเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 ภายในบ้านมากที่สุด

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่รักษาแบบ home isolation เพิ่มสูงขึ้น และยังทำให้การ...

27/08/2021

MEDICAL COVID-19

เฝ้าระวังอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังด้วยอุปกรณ์แบบสวมใส่

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (chronic respiratory diseases) เช่น โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease; COPD) และโรคหอ...

10/09/2021

MEDICAL Medtech

โครงการใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับตรวจหา melanoma ด้วยภาพสามมิติทั่วร่างกาย

ประเทศออสเตรเลียมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งผิวหนังสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา (melanoma) คาดว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการวิน...

04/10/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us