การป้องกันความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระหว่างการผ่าตัดต้อกระจกด้วยดนตรี

MEDICAL Ophthalmology

07/09/2021

Medical Tribune

ความวิตกกังวลและความเครียดจะกระตุ้น sympathetic nervous system ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น (Cogn Behav Ther 2006; 35: 216-225) ในทางกลับกัน มีรายงานว่าความวิตกกังวลและความเจ็บปวดบรรเทาลงได้ด้วยการฟังเพลง (J Med Toxicol 2017; 13: 249-254, Clin J Pain 2012; 28: 329-337) Gilles Guerrier และคณะจาก Hôpital Cochin ประเทศฝรั่งเศสได้ตรวจสอบผลของการฟังเพลงก่อนการผ่าตัดต้อกระจกต่อความดันโลหิต แล้วประกาศใน JAMA Ophthalmol (ฉบับออนไลน์, 29 กรกฎาคม 2021) ว่าพบประสิทธิภาพในการป้องกันความดันโลหิตสูงระหว่างการผ่าตัด

Related News

การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่ความดันโลหิตปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Kazem Rahimi และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร รายงานผลการทำ meta-analysis ของการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCT) 48 การศึกษา ลง...

20/05/2021

MEDICAL Internal Medicine

ตรวจโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยพยาธิตัวกลม

เป็นที่ทราบกันดีว่าพยาธิตัวกลม (nematode) ไวต่อกลิ่นมาก เมื่อรับรู้กลิ่นเฉพาะของมะเร็งในปัสสาวะมนุษย์ ก็จะแสดงพฤติกรรมดึงดูดด้วยการย้ายไปบริเวณนั้น ส่...

01/10/2021

MEDICAL Oncology

หุ่นยนต์ตัวแรกของประเทศญี่ปุ่น “Hinotori” ได้รับการอนุมัติเพื่อเป็นผู้ช่วยในการผ่าตัด

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2020 บริษัท Medicaroid ประกาศว่าประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้ "Hinotori" หุ่นยนต์ผู้ช่วยในการผ่าตั...

10/09/2020

MEDICAL Medtech

“ความแตกต่างของความดันโลหิตในแขนซ้ายและแขนขวา” กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษาหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของ systolic blood pressure (SBP) ระหว่างแขนซ้ายและแขนขวา มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงต่...

20/01/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us