แนวทางการใช้ยาในการรักษาโรควอนวิลลิแบรนด์ในปัจจุบัน (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

CPD CPE

02/09/2021

รศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์

โรควอนวิลลิแบรนด์เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของ von Willebrand factor (vWF) ซึ่งเป็นตัวช่วยจับระหว่างเกล็ดเลือดและผนังหลอดเลือดทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีเลือดออกได้ง่ายกว่าคนปกติ โรควอนวิลลิแบรนด์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อยได้แก่ ชนิดที่ 1, 2 และ 3 อาการของโรคนี้ที่พบได้บ่อยคือ การมีเลือดออกได้ง่ายและหยุดไหลช้า ในผู้ป่วยชนิดที่ 2 และ 3 ที่สูงอายุอาจมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารได้ การรักษาโรควอนวิลลิแบรนด์จะเป็นการรักษาด้วยยา desmopressin และ replacement therapy โดย desmopressin มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรควอนวิลลิแบรนด์ชนิดที่ 1, 2A และ 2N เป็นหลัก รูปแบบที่มีใช้ในปัจจุบันจะมีรูปแบบยาฉีดและยาสูดพ่นเข้าจมูก จากการศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิก ยานี้สามารถลดการเกิดเลือดออกและป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้ดี รวมถึงพบอาการไม่พึงประสงค์ได้น้อย การให้ replacement therapy เป็นการรักษาโดยการให้ผลิตภัณฑ์ของเลือดที่มี FVIII และ vWF โดยมากมักใช้ในผู้ที่ไม่สามารถใช้ desmopressin เช่นผู้ป่วยชนิด 2B หรือผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อยา desmopressin จากการศึกษาทางคลินิกที่ผ่านมาพบว่าสามารถลดการเกิดเลือดออกได้ดี นอกจากนี้ยังมีการนำเอายาอื่น ๆ มาใช้เช่น tranexamic acid และ interleukin-11 (IL-11) เพื่อช่วยเสริมกับการรักษาแผนปัจจุบัน

Related News

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย (Coronavirus Disease 2019 Vaccines in Thailand) (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือเรียกย่อว่า “โควิด-19” เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบปลายปี ค. ศ. 2019 คือ severe acute respiratory syndrome cor...

08/07/2021

CPD CPE

การแพ้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ Hypersensitivity reactions to Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)

ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs: NSAIDs) สามารถออกฤทธิ์ในการต้านอักเสบ ลดไข้ บรรเทาปวดกล้ามเนื้อและข้อ จึงมี...

27/05/2021

CPD CPE

การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษา COVID-19 (สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) มีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ คือ andrographolide เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ทางการแพทย์ในหลายประเทศในแถบเอเชีย โดยทั่วไปมักน...

22/08/2021

CPD CPE

Venous thromboembolism (สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย))

ภาวะ venous thromboembolism (VTE) เป็นภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต มักพบในผู้ที่มีภาวะ multiple traumas ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ (major surger...

06/07/2021

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us