การให้ผู้ป่วย COVID-19 อาการรุนแรงนอนท่า awake prone ช่วยทำให้การพยากรณ์โรคดีขึ้น

MEDICAL COVID-19

03/09/2021

Medical Tribune

Stephan Ehrmann และคณะจาก Center Hospitalier Régional Universitaire de Tours ในฝรั่งเศสได้ทำการศึกษาแบบ randomised, controlled, multinational, open-label meta-trial และรายงานในวารสาร Lancet Respir Med (ฉบับออนไลน์ 20 สิงหาคม 2021) ว่าการให้ผู้ป่วย COVID-19 อาการรุนแรง ที่ต้องให้ high-flow nasal cannula (HFNC) นอนคว่ำหน้าท่า awake prone ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตหรือการเปลี่ยนไปใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากผ่านไป 28 วัน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ 14%

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us