ผลวิจัยญี่ปุ่นชี้ระดับแอนติบอดีหลังจากฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้สูงอายุและผู้สูบบุหรี่มีปริมาณที่ลดลง

MEDICAL COVID-19

03/09/2021

Medical Tribune

กลุ่มวิจัยจาก Department of Respiratory Medicine and Clinical Immunology, National Hospital Organization Utsunomiya National Hospital นำโดย Kumiya Sugiyama (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล) ได้ทำการศึกษาแบบ prospective cohort study ในกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับวัคซีนสำหรับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ของบริษัท Pfizer ครบ 2 เข็ม จากการประเมินระดับแอนติบอดีต่อ SARS-CoV-2 spike (S) protein 3 เดือนหลังจากฉีดวัคซีน พบว่ามีปริมาณที่ลดลงอย่างมากในผู้สูงอายุและผู้สูบบุหรี่ และคนงานผลการศึกษาลงในหน้าเว็บไซต์ของวารสาร medRxiv (ฉบับออนไลน์ 7 สิงหาคม 2021) จากผลลัพธ์ดังกล่าวนี้ทางทีมศึกษาระบุว่า "การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อระดับของแอนติบอดี และการเลิกสูบบุหรี่ก่อนการฉีดวัคซีน SARS-CoV-2 อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของวัคซีนได้ และจากการศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าในประชากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป อาจมีความจำเป็นที่จะต้องไปรับวัคซีน COVID-19 ทุก ๆ 6 เดือน"

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us