วัคซีน Moderna ปลอดภัยในวัยรุ่นอายุ 12 - 17 ปี

MEDICAL COVID-19

02/09/2021

Medical Tribune

Kashif Ali จาก Kool Kids Pediatrics ประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะวิเคราะห์แบบ interim analysis ของการศึกษา TeenCOVE ซึ่งเป็นการศึกษา phase II / III ในเพศชายและเพศหญิงประมาณ 3,700 คนที่มีอายุ 12 - 17 ปี และเผยแพร่ผลการศึกษาใน New England Journal of Medicine (ฉบับออนไลน์, 11 สิงหาคม ค.ศ. 2021) ว่าพบผลลัพธ์ที่ดีจากการประเมินความเสี่ยงและประโยชน์โดยรวมของวัคซีน Moderna ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด messenger RNA (mRNA) สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบในวัยรุ่นอายุ 12 - 17 ปี ในช่วง 7 วันหลังฉีดวัคซีน ได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย แต่ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (adverse event) ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน นอกจากนี้ยังพบว่าวัคซีนป้องกันการเกิดอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้และมี immune response เทียบเท่ากับคนหนุ่มสาว (อายุ 18 - 25 ปี)

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us