ผู้ป่วยเด็กอายุ 0 - 3 ปีเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 ภายในบ้านมากที่สุด

MEDICAL COVID-19

27/08/2021

Medical Tribune

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่รักษาแบบ home isolation เพิ่มสูงขึ้น และยังทำให้การติดเชื้อภายในบ้านเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม Lauren A. Paul และคณะจาก Public Health Ontario ประเทศแคนาดา ได้ศึกษาแบบ cohort ในกลุ่มครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีติดเชื้อ SARS-CoV-2 จากการศึกษาพบว่า ยิ่งผู้ป่วยติดเชื้อเป็นเด็ก ความเสี่ยงที่จะแพร่ SARS-CoV-2 ภายในบ้านก็จะสูงตาม โดยความเสี่ยงของการแพร่เชื้อภายในบ้านจากผู้ป่วยเด็กอายุ 0 - 3 ปีนั้นสูงกว่าผู้ป่วยเด็กอายุ 14 - 17 ถึง 1.43 เท่า ผลลัพธ์การศึกษาเผยแพร่ลงในวารสาร JAMA Pediatr (ฉบับออนไลน์ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2021)

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us