เกิด myocarditis ในเด็กหลังฉีดวัคซีน COVID-19 (บางรายมี LVEF ลดลง)

MEDICAL COVID-19

26/08/2021

Medical Tribune

myocarditis และ pericarditis เป็นผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากจากการฉีดวัคซีน messenger RNA (mRNA) เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) Audrey Dionne และคณะจาก Boston Children's Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาแบบ case series study ในผู้ป่วยเด็ก 15 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย myocarditis หลังฉีด Tozinameran ซึ่งเป็นวัคซีน mRNA ของ Pfizer โดยประเมิน electrocardiogram (ECG), echocardiogram และ cardiac magnetic resonance (CMR) imaging จากนั้นรายงานผลใน JAMA Cardiology (ฉบับออนไลน์, 10 สิงหาคม ค.ศ. 2021) ว่าผู้ป่วยบางรายมี left ventricular ejection fraction (LVEF) ลดลงและพบ late gadolinium enhancement

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us