ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

MEDICAL COVID-19

25/08/2021

Medical Tribune

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เพื่อประเมินความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน (immunogenicity) ของวัคซีนผสมต่างชนิดกัน (heterologous prime-boost) ระหว่าง adenoviral vectored vaccine (ChAd) ของ AstraZeneca และ mRNA vaccine (BNT) ของ Pfizer ในกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยผู้ใหญ่ประมาณ 800 คนในสหราชอาณาจักร ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนไขว้ ChAd + BNT นั้นไม่ด้อยกว่า (non-inferior) การฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน ChAd + ChAd และระดับแอนติบอดีของวิธีฉีดวัคซีนแบบไขว้ทั้งแบบ ChAd + BNT และ BNT + ChAd ยังมีปริมาณสูงกว่าการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน ChAd + ChAd โดยผลลัพธ์การศึกษาเผยแพร่ลงในวารสาร Lancet (ฉบับออนไลน์ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2021) ทีมศึกษากล่าวว่า "การศึกษานี้ช่วยยืนยันประโยชน์ของการฉีดวัคซีนแบบไขว้"

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

antibody cocktail ป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในครอบครัว

การรักษาด้วยแอนติบอดีแบบผสม (antibody cocktail) ของ monoclonal antibody อย่าง casirivimab (genetic recombination) กับ imdevimab (genetic recombination...

19/08/2021

MEDICAL COVID-19

วัคซีน Moderna ปลอดภัยในวัยรุ่นอายุ 12 - 17 ปี

Kashif Ali จาก Kool Kids Pediatrics ประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะวิเคราะห์แบบ interim analysis ของการศึกษา TeenCOVE ซึ่งเป็นการศึกษา phase II / III ในเพศชา...

02/09/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us