ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

MEDICAL COVID-19

25/08/2021

Medical Tribune

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เพื่อประเมินความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน (immunogenicity) ของวัคซีนผสมต่างชนิดกัน (heterologous prime-boost) ระหว่าง adenoviral vectored vaccine (ChAd) ของ AstraZeneca และ mRNA vaccine (BNT) ของ Pfizer ในกลุ่มตัวอย่างประชากรวัยผู้ใหญ่ประมาณ 800 คนในสหราชอาณาจักร ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนไขว้ ChAd + BNT นั้นไม่ด้อยกว่า (non-inferior) การฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน ChAd + ChAd และระดับแอนติบอดีของวิธีฉีดวัคซีนแบบไขว้ทั้งแบบ ChAd + BNT และ BNT + ChAd ยังมีปริมาณสูงกว่าการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน ChAd + ChAd โดยผลลัพธ์การศึกษาเผยแพร่ลงในวารสาร Lancet (ฉบับออนไลน์ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2021) ทีมศึกษากล่าวว่า "การศึกษานี้ช่วยยืนยันประโยชน์ของการฉีดวัคซีนแบบไขว้"

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

[Breaking News] อังกฤษพบผู้เสียชีวิตจาก Omicron รายแรกแล้ว!

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2021 สื่อต่างประเทศรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron รายแรกแล้ว เป็นชาวอังกฤษ...

13/12/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us