ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย CVD

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

24/08/2021

Medical Tribune

แม้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่เหมาะสมจะมีผลต่อการป้องกันโรคหัวใจสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) แล้วควรดื่มในระดับใดจึงจะเหมาะสม Chengyi Ding และคณะจาก University College London สหราชอาณาจักร ได้วิเคราะห์แบบ meta-analysis จากข้อมูลขนาดใหญ่และรายงานผลลัพธ์ลงในวารสาร BMC Med (2021; 19: 167)

Related News

Zinc ป้องกันและรักษาภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันได้หรือไม่

จากการวิเคราะห์ meta-analysis แสดงให้เห็นว่าสังกะสี (zinc) อาจช่วยป้องกันอาการหวัดเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจเฉียบพลัน (respiratory tract in...

09/12/2021

MEDICAL Internal Medicine

Atrial fibrillation อาจเกิดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังดื่มไวน์เพียงแก้วเดียว

ไวน์เพียงแก้วเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF event) ได้ทันที จากการศึกษาโดย Gregory M. Marcus และคณะ...

13/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

การยับยั้ง cardiovascular events โดยการใช้ยา polypill ร่วมกับ aspirin

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า 180,000 รายทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) โดยส่วนใหญ่มักเกิดในประเทศที่มีรายได้ต่ำแล...

15/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

การหยุด Low-dose Aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาแอสไพรินขนาดต่ำ (low-dose aspirin) ใช้สำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือ stroke อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 10 - 20% หย...

08/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us