หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรค COVID-19 รักษาตัวแบบ home isolation ได้

MEDICAL COVID-19

23/08/2021

Medical Tribune

Japan Society of Obstetrics and Gynecology, Japan Society of Obstetricians and Gynecologists และ Japan Society of Neonatal Health and Development ออกมาแถลงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม โดยมีเนื้อหาว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-Cov-2) รักษาตัวใน hospitel หรือ home isolation ได้โดยจะไม่มีผลกระทบใด ๆ หากผู้ป่วยมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ SARS-CoV-2 ในวงกว้าง นี่จึงเป็นแนวทางที่ออกมาเพื่อรองรับปัญหาเตียงไม่เพียงพอในสถานพยาบาลต่าง ๆ

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us