ยากลุ่ม Renin-angiotensin system ช่วยลดการสูญเสียความทรงจำ

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

03/08/2021

Medical Tribune

ผลจากการศึกษาแบบ meta-analysis โดย Jean K. Ho จาก University of California, Irvine ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม renin-angiotensin (RA) system drugs เช่น angiotensin II receptor blockers (ARBs) หรือ angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) นั้น ผู้ที่ใช้ RA system drugs ชนิดที่ผ่าน blood-brain barrier (BBB) (กลุ่ม RA system drugs ที่ผ่าน BBB) มีความสามารถในการจดจำดีกว่าผู้ที่ใช้ RA system drugs ชนิดที่ไม่ผ่าน BBB (กลุ่ม RA system drugs ที่ไม่ผ่าน BBB) จากนั้นเผยแพร่ผลการศึกษาในวารสาร Hypertension (ฉบับออนไลน์, 21 มิถุนายน ค.ศ. 2021)

Related News

วิตามิน B ป้องกัน cognitive decline ได้หรือไม่

เนื่องจากมีแนวคิดว่าภาวะ hyperhomocysteinemia เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease; AD) ทำให้ประเด็นที่ว่าวิตามินบีและกรดโฟลิกม...

19/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

ติดเชื้อ COVID-19 รุนแรงเสี่ยงเกิด cognitive decline ระยะยาว

Yu-Hui Liu และคณะจาก Third Military Medical University ประเทศจีน ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ cognitive function ในผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อายุ 60 ปีที่ร...

23/03/2022

MEDICAL COVID-19

ยาลดความดันโลหิตที่เพิ่มหรือลดการเกิดโรคเบาหวาน

Milad Nazarzadeh และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักรซึ่งเข้าร่วมใน Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration (BPLTTC) ตรวจสอ...

12/01/2022

MEDICAL Internal Medicine

thyroid dysfunction ไม่เกี่ยวข้องกับ cognitive decline

Nicolien A. van Vliet จาก Leiden University Medical Center ประเทศเนเธอร์แลนด์และคณะ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง thyroid dysfunction กับ cognitive decl...

28/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us