การปรับปรุงสุขภาพจิตด้วยเครื่องมือดิจิทัล

MEDICAL Medtech

16/07/2021

Medical AI Times.

ตามข้อมูลของ National Institute of Mental Health (NIMH) พบว่าในปีที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 17.3 ล้านคนมีอาการซึมเศร้า และ 1 ใน 3 มีอาการวิตกกังวล ปัญหาสุขภาพจิตในสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรง แต่มีผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและ underdiagnosis จำนวนมาก การขาดการรักษาที่เหมาะสมกำลังทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างรวดเร็ว

Related News

แอปพลิเคชันแรกที่ผ่านการอนุมัติเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท CureApp, Inc. ได้ประกาศเกี่ยวกับ “CureApp SC nicotine addiction treatment app & CO checker” (CureApp SC) ซึ่งเป...

31/08/2020

MEDICAL Medtech

Machine learning ติดตามเสียงที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ปัญหาการจัดการดูแลผู้ป่วยนอกสำหรับโรคซึมเศร้า คือการขาดการติดตามโรคในระยะยาว หากการรักษาขาดช่วงไป ความทรงจำของผู้ป่วยก็จะเริ่มคลุมเรือ ทำให้แพทย์รับรู...

17/03/2022

MEDICAL Medtech

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าสำหรับโรคซึมเศร้าใช้ร่วมกับวิธีใดถึงจะได้ผลดี

ในขณะที่การรักษาแบบ neuromodulation therapy สำหรับโรคซึมเศร้ากำลังได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาอาการทางจิ...

24/01/2022

MEDICAL Psychiatry

ความเสี่ยงของการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำที่มีสาเหตุจากภาวะซึมเศร้าหลังเกิด Ischemic vascular event

ภาวะซึมเศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมอง (Post-stroke depression: PSD) และภาวะซึมเศร้าหลังโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Post-myocardial infarction depression: P...

11/09/2020

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us