การสูบบุหรี่และ atrial fibrillation มีความสัมพันธ์กันหรือไม่?

MEDICAL Internal Medicine

16/07/2021

Medical Tribune

เป็นที่ทราบกันว่าการสูบบุหรี่คือปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF) แต่ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนา AF หลังการผ่าตัดหัวใจ (postoperative atrial fibrillation; POAF) ดังนั้น Qin Wan และคณะจาก Jiangxi Provincial People's Hospital Affiliated to Nanchang University ในประเทศจีนจึงได้ทำการวิเคราะห์ meta-analysis เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ กับการเริ่มมีอาการของ POAF และได้เผยแพร่ผลการศึกษาลงในวารสาร Baltimore (2021; 100: e26179) ว่าไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว

Related News

Zinc ป้องกันและรักษาภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันได้หรือไม่

จากการวิเคราะห์ meta-analysis แสดงให้เห็นว่าสังกะสี (zinc) อาจช่วยป้องกันอาการหวัดเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจเฉียบพลัน (respiratory tract in...

09/12/2021

MEDICAL Internal Medicine

ผลวิจัยญี่ปุ่นชี้ระดับแอนติบอดีหลังจากฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้สูงอายุและผู้สูบบุหรี่มีปริมาณที่ลดลง

กลุ่มวิจัยจาก Department of Respiratory Medicine and Clinical Immunology, National Hospital Organization Utsunomiya National Hospital นำโดย Kumiya Sug...

03/09/2021

MEDICAL COVID-19

แอปพลิเคชันแรกที่ผ่านการอนุมัติเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท CureApp, Inc. ได้ประกาศเกี่ยวกับ “CureApp SC nicotine addiction treatment app & CO checker” (CureApp SC) ซึ่งเป...

31/08/2020

MEDICAL Medtech

การรักษาด้วย rTMS ช่วยเพิ่มอัตราการเลิกสูบบุหรี่

ปัจจุบัน repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) ถูกนำมาใช้รักษาความผิดปกติทางจิตเวช โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า Abraham Zangen และคณะจาก Ben-Gu...

04/11/2021

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us