ทำนายความเสี่ยงโรคมะเร็งรังไข่ด้วย AI

MEDICAL Medtech

15/07/2021

Medical AI Times.

เนื่องจากโรคมะเร็งรังไข่มีอาการที่รับรู้โดยผู้ป่วย (subjective symptom) ได้น้อย และมีปัจจัยก่อมะเร็งจำนวนมากที่ยังไม่ทราบ ดังนั้นจึงทำให้วินิจฉัยโรคล่าช้า เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยตรวจพบโรคมะเร็งในระยะลุกลาม อัตราการรอดชีวิต 5 ปีสำหรับผู้ป่วยระยะลุกลามอยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่รุนแรงเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งชนิดอื่น ประเทศออสเตรเลียจึงเปิดตัวโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพื่อทำนายความเสี่ยงของโรคมะเร็งรังไข่เป็นเวลา 15 ปีด้วย AI

Related News

การตรวจ COVID-19 ด้วยความแม่นยำจากรายการตรวจเลือดมาตรฐาน

ตามรายงานการศึกษาที่เผยแพร่ทางออนไลน์จากวารสาร Biomedical Signal Processing and Control พบว่าการวินิจฉัยโรค COVID-19 จากรายการตรวจเลือดมาตรฐานที่เป็น ...

30/11/2021

MEDICAL COVID-19

AI Model ทำนายความเสี่ยงและการเสียชีวิตจากโรค COVID-19

ทีมศึกษาจาก Huazhong University of Science and Technology เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ประเมินปัจจัยทำนายที่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 และสร้า...

27/07/2021

MEDICAL COVID-19

Machine learning ติดตามเสียงที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ปัญหาการจัดการดูแลผู้ป่วยนอกสำหรับโรคซึมเศร้า คือการขาดการติดตามโรคในระยะยาว หากการรักษาขาดช่วงไป ความทรงจำของผู้ป่วยก็จะเริ่มคลุมเรือ ทำให้แพทย์รับรู...

17/03/2022

MEDICAL Medtech

ใช้รายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยปรับปรุงประสิทธิภาพของ AI วิเคราะห์ภาพ

กลุ่มการศึกษาจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) กำลังให้ความสนใจกับรายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัย (radiology report) ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับภา...

08/10/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us