การยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail therapy ด้วย casirivimab และ imdevimab ในฐานะวิธีการรักษา COVID-19

PRESS RELEASE Research Findings

14/07/2021

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (29 มิถุนายน 2021)

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: โตเกียว CEO: Osamu Okuda) ออกมาแถลงว่าทางบริษัทได้ยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail therapy ด้วย casirivimab และ imdevimab สำหรับใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ต่อกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น และคาดหวังว่าจากการยื่นขออนุมัติในครั้งนี้จะทำให้ได้รับใบอนุญาตพิเศษจากทางกระทรวง

Related News

บริโภคโปรตีนในตอนเช้าตามนาฬิกาชีวิตช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

กลุ่มวิจัยที่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ Shinya Aoyama, Graduate School of Biomedical Sciences จาก Nagasaki University (งานวิจัยรองที่ Priority Area Resea...

02/08/2021

PRESS RELEASE Research Findings

การสร้างระบบสำหรับการตรวจสอบสัญญาณชีพ (vital sign) ทางไกลที่สามารถให้ผู้ป่วย COVID-19 วัดได้ด้วยตัวเอง

กลุ่มวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ Takatoshi Kasai จาก Juntendo University, Graduate School of Medicine, รองศาสตราจารย์ Nobuyuki Kagiyama จากคณะวิทยาศาสตร์...

25/05/2021

PRESS RELEASE Product Launch

ญี่ปุ่นพบยาสมุนไพรจีนจากญี่ปุ่นรักษา COVID-19 ในระยะแรกของการติดเชื้อได้

เริ่มการทดลองทางคลินิกที่นำโดยแพทย์ Phase 2 สำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ในระยะแรกของการติดเชื้อ เพื่อสำรวจประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ crude drug extrac...

22/02/2022

PRESS RELEASE Research Findings

Sanwa Dental พัฒนา “ฟันปลอมที่ร้องเพลงได้”

Sanwa Dental Co., Ltd. ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1982 (สำนักงานใหญ่: แขวงโอตะ โตเกียว CEO: Keiichiro Suganuma) กำลังดำเนินงานวิจัยแ...

15/07/2021

PRESS RELEASE Product Launch

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us