การสูบบุหรี่ของมารดาทำให้บุตรเป็นโรคหืดและเกิดเสียงหวีด

MEDICAL Pediatrics

13/07/2021

Medical Tribune

Takuya Wada และคณะจาก University of Toyama ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ใช้ข้อมูลจาก “Japan environment and children's study (JECS)” ในการศึกษาผลของการสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ทำให้เกิดโรคหืดและเสียงหวีดในบุตร เพื่อหาว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ความชุกของโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ผลการศึกษาพบว่าสตรีมีครรภ์ที่สูบบุหรี่ทำให้บุตรมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดและเกิดเสียงหวีด ไม่ว่าจะสูบเองหรือเป็นควันบุหรี่มือสอง และได้เผยแพร่ผลการศึกษาใน Allergology International (ฉบับออนไลน์, 14 มิถุนายน 2021)

Related News

Update on Asthma Management: emerging therapeutic options

ในปี 2020 ทาง Global Initiative for Asthma (GINA) ได้เผยแพร่แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหืด (GINA guideline) ฉบับปรับปรุงใหม่ 2020...

23/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรค COVID-19 รักษาตัวแบบ home isolation ได้

Japan Society of Obstetrics and Gynecology, Japan Society of Obstetricians and Gynecologists และ Japan Society of Neonatal Health and Development ออกม...

23/08/2021

MEDICAL COVID-19

ผลวิจัยญี่ปุ่นชี้ระดับแอนติบอดีหลังจากฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้สูงอายุและผู้สูบบุหรี่มีปริมาณที่ลดลง

กลุ่มวิจัยจาก Department of Respiratory Medicine and Clinical Immunology, National Hospital Organization Utsunomiya National Hospital นำโดย Kumiya Sug...

03/09/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us