การปลูกถ่ายเลือดจากรกช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีพจาก graft-versus-host disease

MEDICAL Internal Medicine

12/07/2021

Medical Tribune

graft-versus-host disease (GVHD) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้บริจาค กำลังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันโดยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแบบ allogeneic โดย Takaaki Konuma จาก Department of hematology and oncology และ Institute of medical science, University of Tokyo และคณะทำงานที่แบ่งตามผู้บริจาคและแหล่งเซลล์ที่ปลูกถ่ายของ Japan society for transplantation and cellular therapy ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงทะเบียนใน Japanese data center for hematopoietic cell transplantation ย้อนหลังและชี้แจงผลกระทบต่อการพยากรณ์ชีวิตเมื่อเริ่มมีอาการของ GVHD ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของผู้บริจาคและเซลล์ที่ปลูกถ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการรอดชีพที่ดีขึ้นในกรณีของการปลูกถ่ายเลือดจากรก (umbilical cord blood transplantation) โดยได้เผยแพร่ผลการศึกษาใน Clinical Cancer Research (ฉบับออนไลน์, 22 มิถุนายน 2021)

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us