การทำ cardiac rehabilitation แบบออนไลน์จะแพร่หลายในอนาคตหรือไม่

MEDICAL COVID-19

12/07/2021

Medical Tribune

การบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (cardiac rehabilitation) ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในช่วงพักฟื้น ช่วยป้องกันการเป็นซ้ำได้ แต่อัตราการนำมาใช้นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเนื่องจากมักพิจารณาถึงภาระของการเดินทางมายังสถานพยาบาล นอกจากนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในปัจจุบัน ผู้ป่วยจำนวนมากรู้สึกวิตกกังวลหรือรู้สึกไม่อยากรับการตรวจในสถานพยาบาล ทางสมาคม Japanese association of remote exercise therapy (JARET) จึงออกมาแถลงในวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะร่วมกันเปิดตัวระบบการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในรูปแบบออนไลน์ "Tele-Med Ex Club" ซึ่งคาดว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยร่วมมือกับ Japan heart club ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

Related News

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

การค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ single nucleotide polymorphism (SNP) ต่อความรุนแรงของอาการเสียงดังในหู (severity of tinnitus)

ประชากรชาวญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 15 มีอาการ tinnitus ซึ่งในบางครั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และแม้จะยังไม่ทราบถึงสาเหตุ...

26/09/2020

MEDICAL Otolaryngology

ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า (rotavirus vaccine) เป็นวัคซีนพื้นฐาน (routine vaccine)

ไวรัสโรต้า (rotavirus) เป็นสาเหตุของโรค acute gastroenteritis โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อไวรัส...

24/09/2020

MEDICAL Pediatrics

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us