ข้อตกลงพันธมิตรร่วมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางคลินิกในด้านมะเร็งวิทยาระหว่าง Japanese Foundation for Cancer Research กับ Boehringer Ingelheim Japan

PRESS RELEASE Corporate Announcements

12/07/2021

Boehringer Ingelheim Japan (23 มิถุนายน 2021)

Japanese foundation for cancer research (ที่ตั้ง: แขวงโคโต โตเกียว ประธาน: Toshio Asano ต่อไปจะเรียกแทนว่า "cancer foundation") และ Boehringer Ingelheim Japan (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: แขวงชินางาวะ โตเกียว ประธาน: Shashank Deshpande ฝ่าย Human pharma business unit ต่อไปจะเรียกแทนว่า “Boehringer Japan") ได้ลงนามในข้อตกลงพันธมิตรร่วมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางคลินิกในด้านมะเร็งวิทยา

Related News

ผลการสำรวจผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในช่วงอายุ 50 – 70 ปี จำนวน 1,000 คน ของบริษัท OMRON Healthcare

OMRON Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Muko City, Kyoto Prefecture ประธาน: Isao Ogino ต่อไปจะเรียกว่า Omron) ได้สำรวจความตระหนักเรื่องการดูแลตัวเอง...

03/11/2021

PRESS RELEASE Survey

การยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail therapy ด้วย casirivimab และ imdevimab ในฐานะวิธีการรักษา COVID-19

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: โตเกียว CEO: Osamu Okuda) ออกมาแถลงว่าทางบริษัทได้ยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail t...

14/07/2021

PRESS RELEASE Research Findings

[สำรวจการวัดอุณหภูมิของคุณแม่ 1,000 คน ที่มีลูกอายุ 3 - 12 ปี] พบว่ามีประมาณ 70% ที่วัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ

OMRON Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Muko, Kyoto, ประธาน: Isao Ogino, ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ") ทำการสำรวจคุณแม่ 1,000 คน ที่มีลูกอายุ 3 - 12...

29/04/2021

PRESS RELEASE Survey

Sanwa Dental พัฒนา “ฟันปลอมที่ร้องเพลงได้”

Sanwa Dental Co., Ltd. ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1982 (สำนักงานใหญ่: แขวงโอตะ โตเกียว CEO: Keiichiro Suganuma) กำลังดำเนินงานวิจัยแ...

15/07/2021

PRESS RELEASE Product Launch

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us