ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นในผู้สูงอายุที่หยุดการใช้ยา statin

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

08/07/2021

Medical Tribune

Federico Rea และคณะจาก University of Milano-Bicocca ประเทศอิตาลี ได้ศึกษาแบบ retrospective cohort study เพื่อตรวจสอบผลทางคลินิกของการเลิกใช้ยา statin ในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ใช้ยาหลายชนิด (polypharmacy) รวมถึงยา statin และได้รายงานผลการศึกษาลงในวารสาร JAMA Netw Open (2021; 4(6):e2113186) ว่ากลุ่มที่หยุดใช้ยา statin จะมีความเสี่ยงต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลฉุกเฉิน และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ อันเนื่องมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งรวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง

Related News

การยับยั้ง cardiovascular events โดยการใช้ยา polypill ร่วมกับ aspirin

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่า 180,000 รายทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) โดยส่วนใหญ่มักเกิดในประเทศที่มีรายได้ต่ำแล...

15/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

การหยุด Low-dose Aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาแอสไพรินขนาดต่ำ (low-dose aspirin) ใช้สำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือ stroke อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 10 - 20% หย...

08/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

นอนหลับตั้งแต่ 22.00 – 23.00 น. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการนอนหลับกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) จำนวนมาก แต่มีการศึกษาเพียงไม่กี่ชิ้นที...

01/12/2021

MEDICAL Internal Medicine

พบ class effect ของ SGLT2 inhibitor ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

SGLT2 inhibitor ที่ได้รับอนุมัติในประเทศญี่ปุ่นมี class effect ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด...

15/06/2022

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us