การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural University of Medicine ประกาศว่ามีการพัฒนา neutralizing protein (engineered ACE2 receptor) ที่มีผลการรักษาเช่นเดียวกับยา antibody โดยเป็นการดัดแปลงโปรตีนของ ACE2 ซึ่งเป็น receptor สำหรับการก่อโรคของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการจับกับไวรัส โดย engineered ACE2 receptor นี้ยังมีผลกับสายพันธุ์อังกฤษที่มี N501Y mutation (alpha) และสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่มี E484K mutation (beta) โดยการกลายพันธุ์ของไวรัสไม่ทำให้ผลการรักษาลดลง การศึกษานี้เผยแพร่ในวารสาร Nature Communication (ฉบับออนไลน์, 21 มิถุนายน 2021)

Related News

บริการ LINE Bot “ห้องให้คำปรึกษาของ Corowa-kun” ได้เริ่มขึ้นแล้ว!

แม้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส SARS-CoV-2 จะมีกำหนดการเริ่มฉีดในประเทศญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2021 นี้ แต่ความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนก็ยังเพิ่มขึ้...

16/02/2021

MEDICAL : Medtech

FDA เพิ่มคำเตือนวัคซีน COVID-19 ของ J&J เชื่อมโยงกับ Guillain-Barré syndrome

ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) รายงานเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ...

13/07/2021

MEDICAL : Internal Medicine

การติดเชื้อวัณโรคเป็นเกราะป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ในปัจจุบันยังเป็นที่สงสัยว่าทำไมจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จึงแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ...

30/06/2021

MEDICAL : Internal Medicine

การเลื่อนฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ออกไป เป็นอีกทางเลือกในการกระจายวัคซีน

วัคซีนป้องกัน COVID-19 แบบฉีด 2 ครั้งทั้งของ Pfizer (Tozinameran) และ Moderna (mRNA-1273) ได้กลายมาเป็นวิธีการฉีดวัคซีนแบบมาตรฐาน ซึ่งนั่นถือเป็นอุปสร...

27/05/2021

MEDICAL : Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : enquiries@medical-leaders-thailand.com

Website :

  www.asec-frontier.com

Contact Us