การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

MEDICAL COVID-19

01/07/2021

Medical Tribune

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural University of Medicine ประกาศว่ามีการพัฒนา neutralizing protein (engineered ACE2 receptor) ที่มีผลการรักษาเช่นเดียวกับยา antibody โดยเป็นการดัดแปลงโปรตีนของ ACE2 ซึ่งเป็น receptor สำหรับการก่อโรคของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการจับกับไวรัส โดย engineered ACE2 receptor นี้ยังมีผลกับสายพันธุ์อังกฤษที่มี N501Y mutation (alpha) และสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่มี E484K mutation (beta) โดยการกลายพันธุ์ของไวรัสไม่ทำให้ผลการรักษาลดลง การศึกษานี้เผยแพร่ในวารสาร Nature Communication (ฉบับออนไลน์, 21 มิถุนายน 2021)

Related News

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

antibody cocktail ป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในครอบครัว

การรักษาด้วยแอนติบอดีแบบผสม (antibody cocktail) ของ monoclonal antibody อย่าง casirivimab (genetic recombination) กับ imdevimab (genetic recombination...

19/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us