การติดเชื้อวัณโรคเป็นเกราะป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ในปัจจุบันยังเป็นที่สงสัยว่าทำไมจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จึงแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ Kazuo Inoue ศาสตราจารย์สาขาเวชศาสตร์ชุมชนและคณะ จาก Teikyo University School of Medicine ประเทศญี่ปุ่นจึงได้มุ่งประเด็นการศึกษาไปที่การระบาดของเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของวัณโรค (tuberculosis; TB) ในอดีตกับ COVID-19 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และได้เผยแพร่ผลการศึกษาลงในวารสาร PLoS One (2021; 16: e0253169) ว่าอัตราการเสียชีวิตและอุบัติการณ์ของ COVID-19 ลดลงในประเทศที่มีความชุกของวัณโรคสูงกว่า

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL : Internal Medicine

บริการ LINE Bot “ห้องให้คำปรึกษาของ Corowa-kun” ได้เริ่มขึ้นแล้ว!

แม้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส SARS-CoV-2 จะมีกำหนดการเริ่มฉีดในประเทศญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2021 นี้ แต่ความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนก็ยังเพิ่มขึ้...

16/02/2021

MEDICAL : Medtech

FDA เพิ่มคำเตือนวัคซีน COVID-19 ของ J&J เชื่อมโยงกับ Guillain-Barré syndrome

ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) รายงานเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ...

13/07/2021

MEDICAL : Internal Medicine

การเลื่อนฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ออกไป เป็นอีกทางเลือกในการกระจายวัคซีน

วัคซีนป้องกัน COVID-19 แบบฉีด 2 ครั้งทั้งของ Pfizer (Tozinameran) และ Moderna (mRNA-1273) ได้กลายมาเป็นวิธีการฉีดวัคซีนแบบมาตรฐาน ซึ่งนั่นถือเป็นอุปสร...

27/05/2021

MEDICAL : Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : enquiries@medical-leaders-thailand.com

Website :

  www.asec-frontier.com

Contact Us