ศักยภาพและการปรับปรุงสำหรับ Chatbot ในการรองรับภาวะสมองเสื่อม

MEDICAL Medtech

25/06/2021

Medical AI Times.

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนกรณีของการใช้ IT เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลผู้ป่วย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบรรดานั้น Chatbot เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ใช้ เนื่องจากใช้งานง่ายและเป็นมิตร อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยี Chatbot สำหรับภาวะสมองเสื่อมว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่นั้นยังคงมีอยู่อย่างจำกัด

Related News

ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหลังจากได้รับ ARB

มีรายงานระบุว่าการให้ยา angiotensin receptor blockers (ARBs) แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (dementia) ด้วยเหตุนี้ Chi...

31/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

ปัจจัยเสี่ยง 7 อย่างที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นโรคสมองเสื่อม

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม แต่มีการศึกษาพบว่า การลดปัจจัยเสี่ยง เช่น ปรับไลฟ์สไตล์และลดระดับน้ำตาลในเลือดอาจช่วยลดความเสี...

25/10/2021

MEDICAL Internal Medicine

การมีทางเท้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมลดลงครึ่งหนึ่ง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการสร้างทางเท้าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวจะมีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอาย...

24/03/2021

MEDICAL Internal Medicine

ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมสูงขึ้นในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุน้อย

ปัจจุบันมีหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น ในครั้งนี้ Claudio Barbiellini Amidei...

01/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us