รายละเอียดของ aducanumab ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ตัวใหม่

MEDICINE

22/06/2021

Medical Tribune

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน (ตามเวลาท้องถิ่น) องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุมัติ aducanumab (ชื่อผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา: Aduhelm) ซึ่งเป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ (AD) ที่พัฒนาร่วมกันโดย Biogen และ Eisai อย่างมีเงื่อนไขและเร่งด่วน โดย anti-Aβ antibody ที่กำหนดเป้าหมายไปที่ amyloid β (Aβ) ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของ AD จะกำจัด Aβ ในสมองออก และคาดว่าจะเป็นยารักษาโรคชนิดแรกในการระงับอาการทางคลินิกที่แย่ลง FDA กำหนดให้มีการดำเนินการ randomized controlled trials (RCTs) ตามเงื่อนไขของการอนุมัติ

Related News

ยาแอนติบอดีช่วยชะลอการดำเนินไปของโรคอัลไซเมอร์

Donanemab เป็น anti-Aβ antibody ที่มี N3pG amyloid-β (Aβ) เป็นเป้าหมาย โดยมีการแสดงให้เห็นว่า Donanemab สามารถชะลอการดำเนินไปของโรคในผู้ป่วย early sym...

26/03/2021

MEDICINE

Donanemab in Early Alzheimer’s Disease

To discover more on this topic, please tap 'Read more'.

10/05/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us