ผู้ที่ได้รับวัคซีนมี antibody มากกว่าผู้ติดเชื้อ 60 เท่า

MEDICAL COVID-19

11/06/2021

Medical Tribune

เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความแตกต่างของคุณภาพและปริมาณของ antibody ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) กับผู้ที่ได้รับวัคซีน SARS-CoV-2 ทำให้ทาง Yoshitomo Morinaga ศาสตราจารย์จาก Department of Microbiology, University of Toyama ดำเนินการประเมินเชิงคุณภาพของ antibody ที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 ทาง ด้วยใช้วิธี chemiluminescent reduction neutralizing test (CRNT) ที่สร้างโดย University of Toyama และการประเมินเชิงปริมาณ ด้วยชุดตรวจ antibody ที่มีจำหน่ายทั่วไป จากผลการประเมินพบว่าปริมาณ antibody ของผู้ที่ได้รับวัคซีน SARS-CoV-2 สูงกว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในระยะพักฟื้นถึง 60 เท่า แม้ว่า antibody ที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการ neutralization ต่อสายพันธุ์กลายพันธุ์ต่ำกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ antibody จำนวนมากจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ neutralization เชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้ โดยทางคณะวิจัยได้เผยแพร่รายละเอียดผลการประเมินใน medRxiv (ออนไลน์, 27 พฤษภาคม 2021และ ออนไลน์, 30 พฤษภาคม 2021)

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us