การหยุด Low-dose Aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

08/06/2021

Medical Tribune

ยาแอสไพรินขนาดต่ำ (low-dose aspirin) ใช้สำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือ stroke อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 10 - 20% หยุดใช้ยาภายใน 3 ปี ดังนั้นทาง Johan Sundström และคณะ จาก Uppsala University สวีเดน จึงได้ดำเนินการศึกษาแบบ cohort study ในกลุ่มตัวอย่างกว่า 600,000 รายในสวีเดน และพบว่า การหยุดรับประทาน low-dose aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า 30% (Circulation 2017; 136: 1183-1192)

Related News

แอสไพรินไม่มีประสิทธิภาพต่อการรักษา COVID-19

มีรายงานว่าผู้ป่วยโรค COVID-19 เสี่ยงที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (thrombosis) ร่วมด้วย ทำให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาและค้นหายารักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่...

14/01/2022

MEDICAL COVID-19

การป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ป่วย FAP ด้วยแอสไพริน

Familial Adenomatous Polyposis (FAP) เป็นโรคที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบยีนเด่นของโครโมโซมร่างกาย (autosomal dominant inheritance) ที่ทำให้เกิด ade...

09/04/2021

MEDICAL Oncology

ปัจจัยการพยากรณ์โรคของผู้ป่วย COVID-19 หลังออกจากโรงพยาบาล

พยากรณ์โรคหลังผู้ป่วย COVID-19 ออกจากโรงพยาบาล เพื่อติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด...

02/09/2022

MEDICAL COVID-19

ผู้ที่ใช้ยา aspirin มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ลดลง 29%

Eugene Merzon และคณะจาก Tel-Aviv University ประเทศอิสราเอลได้ดำเนินการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2...

26/03/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us