ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ BMI ทางพันธุกรรมทุก ๆ 1 หน่วย

MEDICAL Oncology

02/06/2021

Medical Tribune

กลุ่มวิจัยจาก Yokohama City University และ National Cancer Research Center ได้ก่อตั้ง Japanese Consortium of Genetic Epidemiology studies (J-CGE) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง BMI กับความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ (colorectal cancer) ในชาวเอเชีย โดยใช้การวิเคราะห์การสุ่มแบบเมนเดล (Mendelian randomization; MR) จากข้อมูลทางพันธุกรรม (genetic information) และได้รายงานผลใน Cancer Sci (2021; 112: 1579-1588) ว่า ความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่จะสูงขึ้น 7% จากการที่ genetically predicted BMI เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 หน่วย

Related News

การค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ single nucleotide polymorphism (SNP) ต่อความรุนแรงของอาการเสียงดังในหู (severity of tinnitus)

ประชากรชาวญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 15 มีอาการ tinnitus ซึ่งในบางครั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และแม้จะยังไม่ทราบถึงสาเหตุ...

26/09/2020

MEDICAL Otolaryngology

BMI ที่สูงกว่า 23 เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการ COVID-19 ที่รุนแรง

ปัจจุบันมีการชี้ให้เห็นว่าโรคอ้วนคือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้อาการของ COVID-19 รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามมีการแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ BMI จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เม...

21/05/2021

MEDICAL COVID-19

ค่า BMI ต่ำ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะ sepsis หรือไม่ ?

ผลการศึกษาจากประเทศในฝั่งตะวันตกแสดงให้เห็นว่า ยิ่งค่า BMI สูงขึ้น ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะ sepsis จะยิ่งลดลง ด้วยเหตุนี้ Takehiko Oami และคณะ...

05/02/2021

MEDICAL Emergency Medicine

การป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ป่วย FAP ด้วยแอสไพริน

Familial Adenomatous Polyposis (FAP) เป็นโรคที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบยีนเด่นของโครโมโซมร่างกาย (autosomal dominant inheritance) ที่ทำให้เกิด ade...

09/04/2021

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us