อาการปวดศีรษะและหมดสติ ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในโรงพยาบาลจาก COVID-19

MEDICAL COVID-19

28/05/2021

Medical Tribune

Sherry H.Y. Chou จาก University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา และคณะได้ทำการศึกษาเชิงสังเกตเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ใน 13 ประเทศจาก 4 ทวีป โดยเป็นการรวมข้อมูลจาก 2 การศึกษา ได้แก่ Global Consortium Study of Neurologic Dysfunction in COVID-19 (GCS-NeuroCOVID) ที่ University of Pittsburgh เข้าร่วม และ European Academy of Neurology (EAN) Neuro-COVID Registry (ENERGY) โดยทางคณะวิจัยได้รายงานผลใน JAMA Network Open (2021; 4: e2112131) ว่า อาการแสดงทางระบบประสาท (neurological manifestations) มีอุบัติการณ์สูงในผู้ป่วยในที่ติดเชื้อ COVID-19 โดย abnormal brainstem reflexes, โคม่า และ acute encephalopathy มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตในโรงพยาบาล ในทางกลับกันอาการแสดงทางระบบประสาทจากการบอกเล่าของผู้ป่วย (subjective symptoms) เช่น ปวดศีรษะและหมดสติ (syncope) มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลง

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us