การสร้างระบบสำหรับการตรวจสอบสัญญาณชีพ (vital sign) ทางไกลที่สามารถให้ผู้ป่วย COVID-19 วัดได้ด้วยตัวเอง

PRESS RELEASE Product Launch

25/05/2021

Juntendo University

กลุ่มวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ Takatoshi Kasai จาก Juntendo University, Graduate School of Medicine, รองศาสตราจารย์ Nobuyuki Kagiyama จากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ, หลักสูตรการวิจัยและพัฒนา Digital Health Telemedicine, และ Wataru Matsuzawa จาก Ogino Memorial Research Institute, Nihon Kohden Corporation ได้ร่วมกันสร้าง "ระบบสำหรับการตรวจสอบสัญญาณชีพ (vital sign)*1 ทางไกลที่สามารถให้ผู้ป่วย COVID-19 วัดได้ด้วยตัวเอง" และจากระบบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าค่าที่วัดได้นี้มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถตรวจสอบค่าสัญญาณชีพของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงได้จากระยะไกล ถือเป็นการลดภาระและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกทางหนึ่งด้วย โดยรายละเอียดการศึกษานี้ได้ถูกเผยแพร่ในวารสาร Journal of Telemedicine and Telecare ฉบับออนไลน์

Related News

การยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail therapy ด้วย casirivimab และ imdevimab ในฐานะวิธีการรักษา COVID-19

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: โตเกียว CEO: Osamu Okuda) ออกมาแถลงว่าทางบริษัทได้ยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail t...

14/07/2021

PRESS RELEASE Research Findings

ค้นพบยายับยั้งการรุกรานของเซลล์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

ทางคณะวิจัยได้ค้นพบ N- (4-hydroxyphenyl)retinamide (4-HPR) ซึ่งเป็นยาที่ยับยั้งการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้โดยลดระดับ fluidity ใน cell membrane ของ host...

15/07/2021

PRESS RELEASE Research Findings

ค้นพบว่าวัณโรคเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจาก COVID-19 ในแต่ละประเทศและภูมิภาคมากกว่าวัคซีน BCG

จากการศึกษาร่วมกันของ Kazuo Inoue ศาสตราจารย์สาขาเวชศาสตร์ชุมชนที่ Teikyo University School of Medicine และ Saori Kashima รองศาสตราจารย์ประจำ Graduate...

01/07/2021

PRESS RELEASE Research Findings

การสำรวจด้านทัศนคติและข้อเท็จจริงของค่า HbA1c ที่เป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคเบาหวาน

JPALD ได้ทำการสำรวจเพื่อศึกษาว่าการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทำให้ความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต (lifestyle-related di...

25/05/2021

PRESS RELEASE Survey

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us