"แบบสำรวจเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองในปี 2021" ของคนวัยทำงานในยุคชีวิตหนึ่งศตวรรษ

PRESS RELEASE Survey

20/05/2021

Daiichi Sankyo Healthcare Co., Ltd.

บริษัท Daiichi Sankyo Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Chuo-ku, Tokyo) กล่าวว่าแนวคิดเรื่อง “self-care” เพื่อดูแลและจัดการด้านสุขภาพด้วยตัวเองจะกลายเป็นหัวข้อหลักในประเทศญี่ปุ่นในยุค “ชีวิตหนึ่งศตวรรษ” โดยได้ทำการสำรวจ “ข้อเท็จจริงด้านสุขภาพและ self-care” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดทำต่อเนื่องมาจากครั้งแรกในเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนเกิดความความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่อง self-care มากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่สำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต

Related News

ผลการสำรวจผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในช่วงอายุ 50 – 70 ปี จำนวน 1,000 คน ของบริษัท OMRON Healthcare

OMRON Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Muko City, Kyoto Prefecture ประธาน: Isao Ogino ต่อไปจะเรียกว่า Omron) ได้สำรวจความตระหนักเรื่องการดูแลตัวเอง...

03/11/2021

PRESS RELEASE Survey

การยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail therapy ด้วย casirivimab และ imdevimab ในฐานะวิธีการรักษา COVID-19

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: โตเกียว CEO: Osamu Okuda) ออกมาแถลงว่าทางบริษัทได้ยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail t...

14/07/2021

PRESS RELEASE Research Findings

[สำรวจการวัดอุณหภูมิของคุณแม่ 1,000 คน ที่มีลูกอายุ 3 - 12 ปี] พบว่ามีประมาณ 70% ที่วัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ

OMRON Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Muko, Kyoto, ประธาน: Isao Ogino, ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ") ทำการสำรวจคุณแม่ 1,000 คน ที่มีลูกอายุ 3 - 12...

29/04/2021

PRESS RELEASE Survey

การสร้างระบบสำหรับการตรวจสอบสัญญาณชีพ (vital sign) ทางไกลที่สามารถให้ผู้ป่วย COVID-19 วัดได้ด้วยตัวเอง

กลุ่มวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ Takatoshi Kasai จาก Juntendo University, Graduate School of Medicine, รองศาสตราจารย์ Nobuyuki Kagiyama จากคณะวิทยาศาสตร์...

25/05/2021

PRESS RELEASE Product Launch

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us