อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่าง intestinal microbiota กับความเครียดทางจิตใจ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ มีความกังวลว่าจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าจะเพิ่มขึ้นทั่วโลก จนถึงขณะนี้มีรายงานว่าความเครียดทางจิตใจที่เกิดจากการเริ่มมีอาการซึมเศร้าทำให้เกิดความผิดปกติใน intestinal microbiota และ intestinal metabolite แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบชัดเจนว่าทำไมความเครียดทางจิตใจจึงส่งผลต่อ intestinal microbiota กลุ่มวิจัยนำโดย Kiminori Nakamura รองศาสตราจารย์จาก Graduate School of Advanced Life Sciences Hokkaido University และ Tokiyoshi Ayabe จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน จึงได้ทำการชี้แจงกลไกความเกี่ยวข้องดังกล่าวและเผยแพร่ลงในวารสาร Sci Rep (ฉบับออนไลน์, 10 พฤษภาคม 2021)

Related News

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าสำหรับโรคซึมเศร้าใช้ร่วมกับวิธีใดถึงจะได้ผลดี

ในขณะที่การรักษาแบบ neuromodulation therapy สำหรับโรคซึมเศร้ากำลังได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาอาการทางจิ...

24/01/2022

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us