เผยแพร่ guideline สำหรับการใช้ยา antibody อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดไมเกรน

MEDICINE

10/05/2021

Medical Tribune

galcanezumab เป็นยา antibody เพื่อป้องกันการเกิดอาการไมเกรนตัวแรกในญี่ปุ่น (ชื่อการค้า: Emgality) จำหน่ายเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ทางกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสม (guideline; GL) ซึ่งแสดงถึงข้อควรระวังในการใช้ เงื่อนไขสำหรับผู้ป่วย แพทย์และสถาบันการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาดังกล่าว และได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่ง แม้ว่า GL ดังกล่าวจะมีการระบุถึงประโยชน์ของยาในการช่วยลดจำนวนครั้งของการเกิดอาการไมเกรน แต่เนื่องจากยาดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity reactions) ขั้นรุนแรงได้ เช่น อาการแพ้ชนิดรุนแรง (anaphylaxis) อาการบวมใต้ชั้นผิวหนัง (angioedema) หรือผื่นลมพิษ (urticaria) เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องให้มีการใช้ยาดังกล่าว โดยแพทย์ และสถาบันทางการแพทย์ที่สามารถรับมือกับกรณีที่เกิดผลข้างเคียงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการระบุเกณฑ์พิจารณาถึงความจำเป็นของการให้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายอีกด้วย

Related News

atogepant ยาชนิดใหม่ที่ช่วยลดจำนวนวันปวดไมเกรนได้เกือบครึ่ง!

การศึกษาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของยารักษาไมเกรนตัวใหม่ Jessica Ailani และคณะจาก MedStar Georgetown University Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการศ...

09/09/2021

MEDICINE

Anti-CGRP antibody ช่วยป้องกันและลดการเกิดอาการของไมเกรน

eptinezumab ซึ่งเป็น anti-calcitonin gene-related peptide (CGRP) antibody ได้รับอนุมัติในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับป้องกันและรักษาโรคไมเกรนในผู้ใหญ่ และ...

05/07/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us