วัคซีนของ Johnson & Johnson มีประสิทธิภาพแม้แต่กับเชื้อกลายพันธุ์

MEDICAL COVID-19

07/05/2021

Medical Tribune

จากการศึกษา ENSEMBLE ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ international, randomized, double-blind, placebo-controlled trial ระยะที่ 3 ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน Ad26.COV2.S ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่พัฒนาโดย Janssen (Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson) ในสหรัฐอเมริกา โดยมีการรายงานผลการศึกษาในวารสาร New England Journal of Medicine (ฉบับออนไลน์, 21 เมษายน 2021) ว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งการติดเชื้อ moderate to severe-critical COVID-19 สำหรับ 14 วันหลังจากได้รับวัคซีน อยู่ที่ 66.9% และสำหรับ 28 วันหลังจากได้รับวัคซีน อยู่ที่ 66.1% นอกจากนี้ยังพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันอาการรุนแรงจากการติดเชื้อในแอฟริกาใต้ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ SARS-CoV-2 กลายพันธุ์ สายพันธุ์ B.1.351 ในสัดส่วนที่สูง โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2021 มีการเผยแพร่ผล interim analysis จากการศึกษาระยะที่ 3 ของวัคซีนตัวนี้ว่ามี efficacy rate สูง

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ญี่ปุ่นเผย “อาการ” ที่ควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 และกำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation

วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคม Japan Society of Obstetrics and Gynecology และ Japan Association of Obstetricians and Gynecologists ออกมาประกาศ “ระดั...

24/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us