การวิจัย AI เพื่อทำนายผลของ molecular targeted drugs จากการ immunostaining มะเร็งลำไส้ใหญ่

MEDICAL Medtech

05/05/2021

The Medical AI Times.

สหราชอาณาจักรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ Bowel Cancer Awareness Month ในเดือนเมษายน เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ University of Leeds แห่งสหราชอาณาจักร โดยได้มีการกล่าวถึงผลการศึกษา “การทำนายผลของ molecular targeted drugs โดยใช้ AI ในการวิเคราะห์โปรตีนที่พบในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลามบางรายจากตัวอย่าง immunostaining”

Related News

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

University of Kansas - แนะนำหลักสูตร AI เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ด้าน osteopathy

คำว่า “osteopathy” เริ่มได้ยินมากขึ้นในญี่ปุ่น และอาจเข้าใจได้ในความหมายและบริบทที่คล้ายกับ seikotsu (การนวดกระดูก) และ seitai (การจัดกระดูก) ของญี่ปุ...

16/06/2021

MEDICAL Medtech

“Recover X” แพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก – spin out จาก AMA

“Health2047” บริษัทด้านการดูแลสุขภาพใน Silicon Valley ซึ่งมีฐานอยู่ที่ American Medical Association (AMA) กำลังเปิดตัวสตาร์ทอัปใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โ...

21/10/2021

MEDICAL Medtech

ใช้รายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัยปรับปรุงประสิทธิภาพของ AI วิเคราะห์ภาพ

กลุ่มการศึกษาจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) กำลังให้ความสนใจกับรายงานผลการตรวจภาพวินิจฉัย (radiology report) ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับภา...

08/10/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us